Leveringsbetingelser

Følgende leveringsbetingelser gjelder for kjøp av steinprodukter fra Allstein AS. Kunden aksepterer disse betingelsene ved aksept for tilbudet. 

 • Tilbud:
  Et tilbud fra Allstein AS er gyldig i 60 dager fra tilbudsdagen med mindre annet er spesifisert.
 • Priser:
  Allstein AS tar forbehold om prisendringer og feilskrivninger. Prisendringer kan forekomme etter oppmåling dersom det er vesentlig avvik fra skisser oversendt som prisgrunnlag på tilbudsstadiet. Kjøper varsles om dette senest 3 dager etter oppmåling, og grunnlaget for prisendringen dokumenteres av Allstein AS.

  Pris for montering forutsetter beliggenhet innenfor 1,5 timers kjøring fra Vestby, samt enkel fremkommelighet til leveringsstedet. Dersom innbæring med 2 mann ikke er mulig grunnet f.eks mange etasjer, smale trapperom, liten heis, vanskelig terreng etc vil kjøper faktureres for nødvendig bærehjelp og/eller kranbil. Der det ikke er fremkommelig med vanlig varebil vil det tilkomme et tillegg for leie av spesialkjøretøy. Kunden bør informere om slike forhold på tilbudsstadiet for å få mest mulig nøyaktig pris. Leveringsmulighet og eventuelle tillegg avklares i forbindelse med oppmåling.

 • Produkt:
  Det kan ikke fremmes klage på grunnlag av avvik fra prøve dersom leverte plate(r) ikke er identisk med prøven. Se avsnitt ”Toleranse produkt”.

  Allstein AS velger steinmaterialer av høyeste kvalitet. For enkelte natursteinstyper, der man forventer stor variasjon/ulikhet i farge og mønster fra skive til skive, anbefaler selger at kunden velger ut sine skiver basert på bilder og eller oppmøte på vårt verksted før produksjon. Ønske om dette avklares på tilbudsstadiet.

 • Leveringstid:
  Normal leveringstid er innen 10 virkedager etter oppmåling. Virkedager beregnes ikke når verkstedet er stengt for å avvikle fellesferie. Dette gjelder følgende uker: Påskeuken, sommer uke 28, 29 og 30 samt juleferie, uke 52 og 1.

  Oppgitt leveringsdag er veiledende: Siden produktet blir spesialprodusert etter mål, vil uhell under produksjonen, avvik som oppdages under sluttkontroll eller uhell under transport og montasje kunne medføre utsatt levering. Det kan ikke påberopes krav om erstatning eller prisavslag i slike tilfeller. Reproduksjon/levering vil prioriteres slik at komplett ordre kan leveres så raskt som mulig.

 • Ansvarsforhold for mangler/garanti:
  Dersom kjøper oppdager feil eller mangler med produktet, eller er misfornøyd med kvalitet eller toleranser, skal kjøper umiddelbart, og senest 8 dager etter levering meddele selger om dette.

  Dersom produktet har en mangel som selger er ansvarlig for, skal selger innen rimelig tid bearbeide, reparere eller erstatte produktet kostnadsfritt for kunden. Selger betaler ikke kompensasjon eller erstatning for tid og/eller ulempe til kunden grunnet en slik mangel.

 • Force Majeure:
  Dersom forhold som er utenfor selgers kontroll hindrer eller forsinker en levering, fritar selgeren seg ansvar og forbeholder seg retten til helt eller delvis å heve avtalen eller utsette leveringen med en anslått periode.

  Fritak kan påberopes grunnet manglende evne til å tilegne seg arbeidskraft, brann, utilstrekkelig tilførsel av vann, mangel på strøm eller skade på utstyr. Videre gjelder det ødeleggelser under produksjon som ikke kunne vært unngått, forsinket eller feil levering fra selgers leverandører, samt alle andre forhold, uansett hvilken type, som er utenfor selgers kontroll og som påvirker selgerens evne til å oppfylle sine leveringsforpliktelser.

  Selger plikter å informere kjøper om slike forhold umiddelbart. Kjøperen kan, i slike situasjoner, under forutsetning om at produksjonsprosessen ikke allerede er igangsatt, heve kjøpet.

 • Betaling:
  Ved bestilling skal opptil 100% av kjøpesummen betales som forskudd til selgers bankkonto. Sluttoppgjøret forfaller når varene blir levert eller montert i henhold til avtale. Kunden mottar da en faktura med forfall 3 dager etter fakturadato. Forsinket betaling medfører forsinkelsesrenter og gebyr etter forsinkelsesrenteloven og gjeldende sats. Den avtale betalingsplanen skal etterfølges selv i klagesaker.
 • Angrerett:
  Kjøpslovens angrerett gjelder ikke for produkter som er måltilpasset og/eller spesiallaget etter kjøpers mål eller ønsker.
 • Avbestilling/ avbestillingsgebyr:
  Dersom produsjonen ikke er påbegybt gjelder følgende for avbestilling:

  Lagerført naturstein: kan avbestilles uten gebyr.

  Silestone, Dekton og Sensa: Kan avbestilles uten gebyr innen 1 uke etter avtalt oppmålingsuke. Ved avbestilling innenfor 1-4 uker etter avtalt oppmålingsuke faktureres 15% av materialkostnaden i ordren.

  Spesialbestilt naturstein: Importert stein kan ikke returneres, derfor faktureres 40% av materialkostnaden i ordren ved avbestilling.

 • Oppmåling:
  Ved oppmåling utført av våre montører tar vi ansvar for korrekte mål. Utstyr som skal monteres i benkeplaten må være tilstede under oppmåling. Alle sideplater og foringer må være montert. Området som skal måles skal være ryddet og det skal være tilstrekkelig belysning tilgjengelig.

  De ulike moduler eller underlag for steinskiven må være fastmontert og i vater før oppmåling. Ujevnhet på mer enn +/- 2 mm vil ikke aksepteres. Det skal være montert tilstrekkelig støtte for steinen. Det anbefales understøtte for hver 600 mm. Barløsning/overheng skal maksimalt være 10x platens tykkelse, dvs maks 200 mm hvis 20 mm tykkelse. Ønskes større overheng må ytterligere støtte monteres. Gjærede sidevanger krever egen støtte i skrog da vange med denne type montering ikke er bærende.

  Dersom oppmåler vurderer at oppmåling ikke kan foretas, vil kjøper likevel faktureres for oppmålingen i sin helhet. Ny oppmåling faktureres i tillegg etter gjeldenende sats.

  Platenes lengder, plassering av skjøter og overheng bestemmes i samråd med kjøper under oppmåling. Allstein AS tar forbehold om at utnyttelsesgrad av materialet må hensyn tas når skjøter avtales.

  Fremkommelighet og mulighet for innbæring vil bli vurdert under oppmåling og eventuelle tillegg for innbæring/innheising vil da avklares.

  Etter oppmåling må underlaget ikke flyttes på eller justeres. Kjøper må informere om eventuelle endringer senest 24 timer etter oppmåling.

  Fliser, glassplater el.l på bakvegg, samt vitrineskap som skal stå oppå benkeplaten skal monteres etter at benkeplatene er ferdig montert.

 • Montering:
  Kunden eller en representant må være til stede for å godkjenne materialene og monteringen.

  Grunnet materialenes vekt, bruker våre montører vernesko under arbeidet med montering. Kunden er ansvarlig for å legge ned tilstrekkelig gulvbeskyttelse til monteringsdagen.

  Underlaget, rommet og tilgangen må være ryddet monteringsdagen for å sikre trygg fremkommelighet. Dersom disse forholdene ikke ligger til rette, forbeholder selger seg retten til å avslutte arbeidet. Oppmøte/bomtur  til avtalt montering vil bli fakturert i sin helhet og ny montering vil faktureres i tillegg.

  Parkering og fremkommelighet utendørs må sikres av kjøper for leveringsdagen. Dersom montørene parkere ulovlig for å få levert varene, vil et eventuelt parkeringsforelegg bli fakturert kunden.

  Under- og planlimte vasker limes og silikoneres av selgers montører. Planlimte koketopper monteres og silikoneres. For overmonterte/nedfelte enheter blir hulltagningen kontrollert, men disse blir ikke montert.  Selgers montører utfører ikke elektriker- og rørleggerarbeid.

  Fuging/ silikonering mot bakvegg gjøres dersom underlaget er klart. Kunden må i så fall informere montørene om hvor det er ønskelig med fuge. Det silikoneres ikke på toppen av oppkanter og veggplater.

  Silikonprodukter har en kortere levetid enn stein og kunden må påregne å bytte silikon i skjøter og rundt vasker, platetopper etc etter tid. I områder med slitasje og/eller sterk UV, vil silikonen kunne slites raskt.

  Grunnet steinplatens vekt, vil underlaget kunne gi etter, slik at det oppstår nivåforskjeller mellom platene en stund etter montering.  Selger er ikke ansvarlig for etterjustering av dette.

 • Toleranser for produkt:
  Stein er et naturmateriale med naturlig variasjon og dette er ikke grunnlag for klage. Normalvariasjoner på steinmaterialet som må aksepteres er følgende:
  • Små porer på inntil 3 mm i overflaten
  • Mindre upolerte punkter/felter på inntil 20 mm i overflaten
  • Streker/naturlige årer i steinen
  • Fargevariasjon og ulikt åremønster
  • profesjonelt utførte reparasjoner må tolereres
 • Toleranser for produksjon/montering:
  • Steinskivenes tykkelse kan variere med +/- 2 mm. Plater som går mot hverandre pusses i forkant til samme nivå.
  • Høydeforskjell i skjøt på intill 1 mm
  • Variasjon i lengde +/- 5 mm og bredde +/- 2 mm
  • Dimensjoner på utsparinger +/- 2 mm
  • Plassering utsparinger +/- 3 mm
  • Skjøter opptil 4 mm
  • Overheng +/- 3 mm
  • Planlimte vasker og koketopper: planmessig +/- 2 mm, med forbehold om avvik på montert produkt.
  • Veggplater og oppkanter kan ikke følge buer i veggen og det vil derfor alltid være større glipper mellom oppkanter/veggplater og veggen. Dersom det under oppmåling blir avdekket at veggene er så buet at montering ikke vil være mulig vil Allstein varsle om dette under oppmåling. Allstein er ikke ansvarlig for at veggene er rette og tilpasser platene etter beste evne til eksisterende vegg.
  • Støttelister i skrog blir kappet for å gi plass til vasker, koketopper etc.
  • Skjevheter i vegg kompenseres i enkelte tilfeller med å skjære i veggen dere det er mulig.
  • Små skraper på vegger/maling kan forekomme på trange monteringer
 • Frakt:
  Dersom du velger å hente platene dine hos Allstein, er du selv ansvarlig for sikker frakt av disse. Vi minner om at steinplater veier mye. Det betyr at det fort kan bli tungt dersom du bestiller mange kvadratmeter.

   

  Du kan selv se i ordrebekreftelsen hvor mange kvadrat som ligger i din bestilling. Sørg for at bilen og/eller tilhengeren tåler og har plass til varene som skal hentes.

   

  Steinplater leveres uten emballasje med mindre dette er bestilt.

  Vi anbefaler at platene enten ligger helt flatt med god understøtte eller stående på en pall med A-ramme. Allstein anbefaler emballering på pall for sikker frakt av plater.

  Pall løftes om bord på henger uten ekstra kostnad etter avtale. Steinplater kan ikke fraktes på takstativ el.l.

 • Vekt per kvadratmeter stein:
  • 20 millimeter tykkelse: 65kg
  • 30 millimeter tykkelse: 80kg