Garanti

Vi hos Allstein ønsker at du skal føle deg trygg og fornøyd med ditt valg av benkeplater. Derfor tilbyr vi en solid 5-års garanti for våre benkeplater. Denne garantien dekker eventuelle skader som skyldes produksjons- eller installasjonsfeil.

Garantien gjelder under følgende betingelser:

  1. Måling, produksjon og installasjon av benkeplaten er bestilt fra Allstein.
  2. Benkeplaten har blitt brukt på en hensiktsmessig måte.
  3. Benkeplaten har blitt vedlikeholdt i tråd med våre vedlikeholdsinstruksjoner, og regelmessig vedlikehold som passer til materialtypen som er levert.

 

Vennligst merk at garantien ikke gjelder under følgende omstendigheter:

  1. Hvis kunden selvstendig har endret, flyttet eller reparert benkeplaten uten samtykke fra en representant fra Allstein.
  2. Skader eller slitasje som skyldes normal bruk, og som ikke kan tilskrives produksjons- eller installasjonsfeil.
  3. Hvis benkeplaten har blitt brukt til andre formål enn det den var ment for, og blitt skadet mekanisk, kjemisk eller termisk (for eksempel sprekker, riper, hakk, flekker osv.) på grunn av uforsiktighet.
  4. Hvis overflaten ikke har blitt vedlikeholdt i tråd med våre vedlikeholdsinstruksjoner, eller hvis det har blitt brukt feil rengjøringsmetoder eller rengjøringsmidler.
  5. Skader på benkeplaten som skyldes uprofesjonell montering av møbler under benkeplaten.
  6. Forskjeller i tekstur, mønster, farge og tone på benkeplaten på grunn av det naturlige materialets karakter sammenlignet med prøven av samme materiale.
  7. Linjer som ligner sprekker, riper, ujevnheter, hakk eller partikler fra en annen bergart på benkeplaten, på grunn av det naturlige materialets egenskaper.

Hvis det oppstår feil som dekkes av garantien i løpet av garantiperioden, vil Allstein bytte ut benkeplaten og utføre en ny installasjon. Vennligst merk at garantiperioden ikke forlenges ved bytte av produktet eller reparasjon i løpet av garantiperioden. Garantien er ikke overførbar.

Vi ønsker å sikre at du får glede av benkeplatene dine i lang tid, og vår garanti er et løfte om kvalitet og pålitelighet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.